Раздели и разтягане

[back] Съвети монтаж ►
Уплътнение и изолация
• Двойните уплътнения по контура на вратата
осигуряват допълнително уплътнение и изолация.
sectiune plan vertical

A.N.P.C. - www.anpc.ro