Pešačka vrata

[back] Rukovanje ►
Brz pešački pristup
• U garažu se može ući kroz pešačka vrata koja se uklapaju u dizajn BeneFit vrata.
• Pešačka vrata omogućavaju lak pristup unutrašnjosti garaže, bez potrebe otvaranja garažnih vrata.
• Pešačka vrata su predviđena sa mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata koji je ugrađen u gornjem delu, radi njenog zatvaranja, pri čemu su vrata zaštićena od mogćeg uništenja.
• Ram od vrata i ručke su od estetskog i otpornog eloviranog aluminijuma koji je otporan na koroziju.

Pedestrian door - line model

Usa pietonala pentru model linii

Pedestrian door - casette model

Usa pietonala pentru model casetat

A.N.P.C. - www.anpc.ro